Zawsze po stronie
biznesu.

Zawsze po stronie biznesu.

Język:

  • PL
  • EN
  • DE

Potajemne nagranie jako dowód w postępowaniu sądowym

W bieżącej działalności wielu przedsiębiorców codziennością jest zawieranie umów ustnych. Najczęściej są to umowy sprzedaży albo dostawy bądź świadczenia usług. Okoliczności takich transakcji są zazwyczaj podobne „znamy się, ty mi tu szybko coś podrzucisz, ja ci zapłacę i po sprawie”.

Co jest w tym złego? Nic, o ile transakcja przebiegnie tak jak sobie to wyobrażały obie strony. Umowy ustne są wszak co do zasady tak samo wiążące jak te pisemne. Czytaj dalej

Zapis windykacyjny

Zgodnie z aktualną literą prawa, dokonując rozrządzenia na wypadek śmierci, czyli sporządzając testament, możemy przesądzić o tym, jakie konkretnie przedmioty przypadną poszczególnym spadkobiercom. Jest to rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę ponad dwa lata temu i pozwalające spadkodawcy na skuteczne rozporządzanie poszczególnymi przedmiotami majątkowymi  wchodzącymi do spadku poprzez tzw. „zapis windykacyjny”. Instytucja ta pozwala testatorowi (temu, który daje spadek) na uczynienie ściśle określonych przysporzeń na rzecz wskazanych osób, wedle jego woli. Czytaj dalej

Na tropie członków zarządu

W świecie biznesu, i to niekoniecznie wielkiego, nierzadko można spotkać się z kontrahentem szafującym górnolotnymi hasłami reklamowymi oraz wachlarzem rekomendacji od mniej lub bardziej znanych klientów z danej branży, zachęcających do nawiązania stosunków handlowych. W związku z ciężarem odpowiedzialności za tego typu hasła, bardzo popularnym modelem wśród przedsiębiorców jest prowadzenie działalności w formie  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czytaj dalej

Oszustwo gospodarcze

Nierzadko w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy spotykają się z nierzetelnym zachowaniem kontrahentów, polegającym nie tylko na opóźnieniu w uregulowaniu płatności czy niewykonaniu umowy, ale i takim, które może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego, jakim jest choćby oszustwo.

Kodeks karny w art. 286 sankcjonuje przestępstwo oszustwa, określanego jako majątkowe czy gospodarcze. Polega ono na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu uzyskania korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Działaniem przestępczym jest w tym wypadku wprowadzenie w błąd, które w praktyce polega na wywołaniu fałszywego wyobrażenia rzeczywistości w świadomości osoby pokrzywdzonej, która rozporządzać będzie w wyniku działań sprawcy swoim mieniem. Jeśli sprawca z powodzeniem doprowadzi pokrzywdzonego do takiego niekorzystnego rozporządzenia, przy użyciu jednego z trzech określonych przepisem sposobów, jego zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa. Czytaj dalej